อังคาร ๘๐ เขียนโดย ส. ศิวรักษ์
อังคาร กัลยาณพงศ์ เมื่ออายุ 81 เขียนโดย นิวัติ กองเพียร
อังคาร กัลยาณพงศ์ เมื่ออายุ 81 (2) เขียนโดย นิวัติ กองเพียร